Publikacje


Dorobek naukowy 54 opublikowane prace naukowe Prace oryginalne – 30, prace kazuistyczne – 19, prace poglądowe – 5

557 (373) pkt MSWiN i 18,098 (12,831) IF

Dorobek naukowy – prace oryginalne 1 autor

1. „WYNIKI LECZENIA PRZEPUKLIN PACHWINOWYCH METODĄ LICHTENSTEINA NA TLE INNYCH METOD W MATERIALE WŁASNYM”
Śmigielski J., Maciaszczyk P., Drozda R., Dziki A., Kołomecki K. Chirurgia Polska 2003, 5 (4): 205-212 – MSWiN - 4 pkt, IF-0 pkt

2. „WCZESNE WYNIKI ROZSZERZONYCH OPERACJI W RAKU JELITA GRUBEGO”
Śmigielski J., Ziemniak P., Drozda R., Maciaszczyk P., Cielecka J., Dziki A., Kołomecki K.. Onkologia Polska 2005, 8, 4: 203-208 - MSWiN - 3 pkt, IF-0 pkt

3. „LECZENIE KAMICY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH – DOŚWIADCZENIA WŁASNE”
Śmigielski J., Wojtysiak J., Ziemniak P., Hedayati M., Balcerczak M., Sztompka J. , Kococik M., Kococik Z., Drozda R., Kołomecki K. Merkuriusz Lekarski 2007, XXII, 131: 406-410 - MSWiN - 3 pkt, IF-0 pkt

4. „MIEJSCOWE WYCIĘCIE NOWOTWORÓW ODBYTNICY (LE) – ALTERNATYWA DLA ROZLEGŁYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH (LAR, APR)?”
Śmigielski J., Ziemniak P., Hedayati M., Janowski K., Kołomecki K., Dziki, A. Nowotwory J Oncol 2007, 3, 57: 279-284 - MSWiN - 6 pkt, IF-0 pkt

5. „ZABIEGI PALIATYWNE W RAKU PĘCHERZYKA I/LUB DRÓG ŻÓŁCIOWYCH – DOŚWIADCZENIA 5 OŚRODKÓW”
Śmigielski J., Hołyński J., Kococik M., Kococik Z., Balcerczak M., Sztompka J., Wojtysiak J., Drozda R., Talar-Wojnarowska R., Pazurek M., Małecka-Panas E , Kołomecki K., Brocki M. Merkuriusz Lekarski 2009, XXVI, 155: 416-419 - MSWiN - 6 pkt, IF-0 pkt

6. „DEGRADACJA KOLAGENU PRZEZ MMP-2 U CHORYCH Z PRZEPUKLINAMI BRZUSZNYMI – STWIERDZENIE CZY PYTANIE”
Śmigielski J., Kołomecki K, Ziemniak P., Amsolik M., Drozda R., Kuzdak K. Eur Surg Res 2009: 42: 118-121 - MSWiN - 20 pkt, IF-1,500 pkt

7. „OCENA STĘŻENIA WE KRWI MMP-2 i TIMP-2 U CHORYCH Z PRZEPUKLINAMI PACHWINOWOWYMI”
Śmigielski J., Brocki M, Kuzdak K., Kołomecki K. Eur J Clin Invest 2011; 41(6): 584–588 - MSWiN - 32 pkt, IF-2,736 pkt

8. „OCENA JAKOŚCI ŻYCIA U CHORYCH Z NIERESEKCYJNYM RAKIEM TRZUSTKI PO WYKONANIU SPLANCHNICEKTOMII METODĄ TORAKOWIDEOSKOPOWĄ. ”
Śmigielski J., Piskorz Ł., Wawrzycki M., Kutwin L., Misiak P., Brocki M. Videosurgery 2011; 6(3); 132-137 - MSWiN - 20 pkt, IF-0,673 pkt

9. „PORÓWNANIE WYNIKÓW LECZENIA PRZEPUKLIN PACHWINOWYCH METODĄ LICHTENSTEINA, VALENTI I TRABUCCO W MATERIALE WŁASNYM. ”
Śmigielski J., Piskorz Ł, Mikosiński J, Brocki M. Lekarz Wojskowy 2011, 4: 343-346 - - MSWiN - 6 pkt, IF-0 pkt

10. „PORÓWNANIE WCZESNYCH WYNIKÓW LECZENIA CHIRURGICZNEGO CHORYCH Z RAKIEM TRZUSTKI”.
Śmigielski J., Piskorz Ł, Kutwin L., Brocki M. Pol Przeg Chir 2012, 84, 1, 1–5 – MSWiN - 4 pkt, IF-0 pkt

11. „ZAAWANSOWANY RAK PŁASKONABŁONKOWY ODBYTU – LECZENIE ZACHOWAWCZE CZY CHIRURGICZNE?”
Śmigielski J., Rychter A., Fijuth J., Brocki M.. Chirurgia 2012:107: 625-629 – MSWiN - 15, IF-0,777 pkt

12. „OCENA MARKERÓW NOWOTWOROWYCH CA 19-9 I CEA W GUZACH TRZUSTKI”.
Śmigielski J., Piskorz Ł., Wawrzycki M., Dobielski P., Jabłoński S., Pikala M., Brocki M. Arch Med Sci 2013; 9, 4: 677–683– MSWiN - 25, IF-1,067 pkt

13. „OCENA STĘŻENIA WE KRWI ENZYMÓW PROTEOLITYCZNYCH I TKANKOWYCH INHIBITORÓW METALOPROTEINAZ U CHORYCH Z GUZAMI TRZUSTKI”
Śmigielski J., Piskorz Ł., Talar-Wojnarowska R., Małecka-Panas E., Jabłoński S., Brocki M. WJSO 2013; 11:137 , DOI: 10.1186/1477-7819-11-137 - MSWiN - 20, IF-1,09 pkt

14. ”COMPARISON OF COSTS OF TREATMENT BY PATIENTS AFTER CHOLECYSTECTOMY, APPENDECTOMY AND SIGMOIDECTOMY – LAPAROSCOPIC AND OPEN SURGERY. ” Śmigielski J., Piskorz Ł., Koptas W. Videosurgery Miniinv 2015; DOI: 10.5114/wiitm.2015.54055 – MSWiN -15, IF-0,92 pkt

Dorobek naukowy – prace oryginalne współautor

1. „OCENA STĘŻENIA INTERLEUKINY 6 I 10 W SUROWICY KRWI CHORYCH Z OSTRYM ZAPALENIEM TRZUSTKI”
Cielecka J., Badowski, Śmigielski J., Cywiński J., Kołomecki K.. Chirurgia Polska 2004, 6 (4): 221-230 - MSWiN -5, IF-0 pkt

2. „OCENA STĘŻENIA METALOPROTEINAZY 2 (MMP-2) WE KRWI U CHORYCH Z PRZEPUKLINĄ PACHWINOWĄ”
Amsolik M., Kuzdak K., Kołomecki K., Śmigielski J., Kopeć K., Pasieka Z., Kusiński M. Chirurgia Polska 2005, 7, 2: 221-230 - MSWiN -5, IF-0 pkt

3. „WCZESNE WYNIKI LECZENIA ZACHOWAWCZEGO SZCZELINY ODBYTU PRZY WYKORZYSTANIU MAŚCI NIFEDYPINOWEJ”.
Drozda R., Maciaszczyk P., Śmigielski J., Mik M., Ziemniak P., Dziki A., Kołomecki K. Gastroenterologia Polska 2006, 13, (1): 17-20 - MSWiN -5, IF-0 pkt

4. „NIEDOKRWIENNE ZAPALENIE OKRĘŻNICY”
Drozda R., Maciaszczyk P., Śmigielski J., Grzegorczyk K., Kołomecki K., Dziki A. Proktologia 2007, 8(2): 112-121 - MSWiN - 4, IF-0 pkt

5. „OCENA STĘŻEŃ WITAMIN ANTYOKSYDACYJNYCH W OSOCZU KRWI CHORYCH Z NOWOTWORAMI PĘCHERZYKA I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH”
Drozda R., Grzegorczyk K., Rutkowski M., Śmigielski J., Kołomecki K. Merkuriusz Lekarski 2007, XXII, 131: 391-395 - MSWiN - 4, IF-0 pkt

6. „BADANIA LIMFOCYTÓW CD4 I CD8 ORAZ KOMÓREK NK W PRZEBIEGU DOŚWIADCZALNEGO ZAPALENIA JELITA GRUBEGO U SZCZURÓW”
Ziemniak P., Drozda R., Trzciński R., Śmigielski J., Cielecka J., Bonińska K., Grzegorczyk K., Dziki A., Kołomecki K. Gastroenterologia Polska 2008, 15 (6): 379-384 - MSWiN - 4, IF-0 pkt

7. „PORÓWNANIE WYNIKÓW LECZENIA PACJENTÓW Z SYMPTOMATYCZNYM UCHYŁKIEM MECKEL’A – DOŚWIADCZENIA 3 OŚRODKÓW”.
Piskorz Ł., Śmigielski J., Lesiak T., Jabłoński S., Misiak P., Brocki M. Lekarz Wojskowy 2010, 88: 255-260 - MSWiN - 6, IF-0 pkt

8. „CHIRURGICZNE LECZENIE ŻÓŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWYCH GUZÓW NEUROENDOKRYNNYCH (GEP NET”
Arkuszewski P., Pasieka Z., Kołomecki K., Śmigielski J., Kusiński M., Hedayati M., Srebrzyński A., Kuzdak K. Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6(4): 252-258 - MSWiN - 13, IF-0,108 pkt

9. ”BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL INDICES OF MALNUTRITION IN PATIENTS WITH OPERABLE, NON–MICROCELLULAR LUNG CANCER."
Piskorz Ł, Lesiak T, Brocki M, Klimek–Piskorz E, Śmigielski J., Misiak P, Jabłoński S Nutr Hosp 2011,26,5: 1025-1032 - MSWiN - 20, IF-0,926 pkt

10. ”EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THORACIC SYMPATHECTOMY IN THE TREATMENT OF PRIMARY HYPERHIDROSIS OF HANDS AND ARMPITS USING THE MEASUREMENT OF SKIN RESISTANCE”.
Misiak P, Jabłoński S, Rzepkowska-Misiak B, Piskorz Ł, Brocki M, Wcisło S, Śmigielski J., Kordiak J. Videosurgery 2012; 7(3): 147-155 – MSWiN -15, IF-0,757 pkt

11. ”A COMPARATIVE ANALYSIS OF K-RAS MUTATION AND CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN IN PANCREATIC CYST FLUID”.
Talar-Wojnarowska R., Pazurek M., Durko Ł., Degowska M., Śmigielski J., Janiak A., Olakowski M., Lampe P., Grzelak P., Stefańczyk L, Smolarz B., Małecka-Panas E. Pancreatology 2012: 12(5): 417-20 - MSWiN -25, IF-2,043 pkt

12. „PANCREATIC CYST FLUID ANALISYS FOR DIFFERENTIAL DIAGNOSIS BETWEEN BENIGN AND MALIGNANT LESIONS”.
Talar-Wojnarowska R., Pazurek M., Durko Ł., Degowska M., Rydzewska G., Śmigielski J., Janiak A., Olakowski M., Lampe P., Grzelak P., Stefańczyk L, Małecka-Panas E. Diagnostic and Oncol Lett. 2013 Feb;5(2): 613-616 – KBN-15, IF-0,237 pkt

13. ”EFFICACY ASSESSMENT OF THE DRAINAGE WITH PERMANENT AIRFLOW MEASUREMENT IN THE TREATMENT OF THE PNEUMOTHORAX WITH AIR LEAK”.
Jabłoński S., Brocki M., Wawrzycki M., Śmigielski J., Kozakiewicz M. Thorac Cardiovasc Surg 2013;XX: 1–8- MSWiN -15, IF-0,925 pkt

14. „UTILITY OF SERUM IgG, IgG4 AND CARBONIC ANHYDRASE II ANTIBODIES IN DISTINGUISHING AUTOIMMUNE PANCREATITIS FROM PANCREATIC CANCER AND CHRONIC PANCREATITIS”.
Talar-Wojnarowska R, Gąsiorowska A, Olakowski M, Dranka-Bojarowska Daria, Lampe P, Śmigielski J., Kujawiak M, Grzegorczyk J, Małecka-Panas E. Advances in Medical Sciences 2014; 59: 288–292 - MSWiN -15, IF-1,105 pkt

15. „ENDOCARDIAL LEAD EXTRACTION IN THE POLISH REGISTRY - CLINICAL PRACTICE VERSUS CURRENT HEART RHYTHM SOCIETY CONSENSUS”.
hudzik M, Kutarski A, Mitkowski P, Przybylski A, Lewek J, Małecka B, Smukowski T, Maciąg A, Śmigielski J. Arch Med Sci 2014; 10, 2: 258–265– MSWiN - 25, IF-2,063 pkt

16. „REPAIR OF POSTPNEUMONECTOMY BRONCHOPLEURAL FISTULA USING PEDICLED PERICARDIAL FLAP BY FIBRYN GLUE”
Jabłoński S., Brocki M., Klejszmit P., Kutwin L., Wawrzycki M., Śmigielski J. Int Wound J 2013 DOI: 10.1111/iwj.12072 – MSWiN -25, 2,023 pkt

17. „ACTIMOMYCOSIS”
Sieniawski K., Śmigielski J. Chirurgia2017, xx, x: xxx-xxx – MSWiN -15, IF –x,xx pkt

Dorobek naukowy – opisy przypadków 1 autor

1. „PRZERZUTY RAKA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO DO POWŁOK BRZUSZNYCH PO CHOLECYSTECTOMII LAPAROSKOPOWEJ – OPIS PRZYPADKU”
Śmigielski J., Drozda R., Cielecka J., Ziemniak P., Cywinski J., Maciaszczyk P., Kołomecki K. Nowotwory J Oncol 2006, 1, 56: 25-27, 54-56 - MSWiN - 6, IF-0 pkt

2. „PERFORACJA PRZEWODU POKARMOWEGO JAKO POWIKŁANIE LECZENIA BARIATRYCZNEGO U CHOREJ PO IMPLANTACJI BALONA DO REDUKCJI MASY CIAŁA. ”
Śmigielski J., Mandryka Y., Klimczak J., Szewczyk T., Modzelewski B., Brocki M. Obesity Surgery 2010, 20, 11: 1597-99 - MSWiN - 32, IF-3,078 pkt

3. „GRUŹLICA ODBYTU JAKO IMITACJA CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA. ”
Śmigielski J., Talar-Wojnarowska R., Małecka-Panas E., Brocki M. Gastroenterologia Polska 2010:17(6):434-436 - MSWiN - 6, IF-0 pkt

4. ”RARE PAPILLA VATERI METASTASIS TUMOR”.
Śmigielski J., Piskorz L., Jabłoński S., Jamry A., Brocki M. Przegląd Gastroenterologiczny 2013; 8 (4): 272–274- MSWiN - 15, IF-0,077 pkt

5. „A CAUSE OF UPPER GASTROINTESTINAL ACUTE BLEEDING LIKE A COMPLICATION OF METASTATIC RENAL CLEAR CARCINOMA TO PAPILLA VATERI”.
Śmigielski J., Piskorz Ł, Wawrzycki M, Jabłoński S, Brocki M. Wspolczesna Onkol 2013, 17, (5): 470-472 - MSWiN -15, IF- 0,211 pkt

6. „ENDOMETRIOSIS OF COLON AS A CAUSE MIMICKING CROHN’S DISEASE – POTENTIAL PITFALL DIAGNOSIS”.
Śmigielski J., Woźniak B., Brocki M. Prz Menopauzalny 2013, 16 (2): 163-165 - MSWiN -15, IF-0,227 pkt

Dorobek naukowy – opisy przypadków współautor

1. „MIEJSCOWE WYCIĘCIE GUZÓW ODBYTNICY”
Drozda R., Maciaszczyk P., Ziemniak P., Śmigielski J., Rutkowski M., Torzecki M., Dziki A., Kołomecki K.. Valetudinaria – Post. Med. Klin. Wojsk 2004 (9) 1: 9-10 - MSWiN 1 pkt, IF-0 pkt

2. „TŁUSZCZAK JELITA GRUBEGO - OPIS PRZYPADKU”
Maciaszczyk P., Drozda R., Kordek P., Mik M., Śmigielski J., Kołomecki K. Gastroenterologia Polska 2004, 11 (6): 611-613 - MSWiN 5 pkt, IF-0 pkt

3. „POWIKŁANIA KOLONOSKOPII DIAGNOSTYCZNEJ – OPIS PRZYPADKU”
Drozda R, Maciaszczyk P, Tazbir J, Świątkowska M, Śmigielski J., Wojtysiak J, Borowik T, Kołomecki K. Proktologia 2006, 7(2): 143-149 - MSWiN 3 pkt, IF-0 pkt

4. „OBJAWOWA EKTOPOWA TKANKA TRZUSTKOWA W ŻOŁĄDKU – OPIS PRZYPADKU”
Arkuszewski P., Hołyński J., Mussur M., Śmigielski J., Strzelczyk J. Merkuriusz Lekarski 2009, XXVI, 155: 493-495 - MSWiN 6 pkt, IF-0 pkt

5. „WGŁOBIENIE JELITA W PRZEBIEGU ZESPOŁU PEUTZ-JEGHERSA JAKO PRZYCZYNA WCZESNEJ POOPERACYJNEJ NIEDROŻNOŚCI MECHANICZNEJ PRZEWODU POKARMOWEGO”
Piskorz Ł, Lesiak T., Kutwin L., Śmigielski J. Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6(4): 267-273 - MSWiN 13 pkt, IF-0,108 pkt

6. „UCHYŁEK MECKEL’A I JEGO POWIKŁANIA”
Piskorz Ł., Śmigielski J., Lesiak T., Jabłoński S., Misiak P. Lekarz Wojskowy 2011; 89 (2):148-154 - MSWiN 6 pkt, IF-0 pkt

7. „CIEŻKIE OPARZENIA A RYZYKO ROZWOJU ZAKAŻEŃ GRZYBICZYCH”
Piskorz Ł., Kotwa C., Śmigielski J., Lesiak T., Misiak P., Jabłoński S., Brocki M. Lekarz Wojskowy 2011; 89 (2):148-154 - MSWiN 6 pkt, IF-0 pkt

8. „ZESPÓŁ MIRIZZI’EGO – NIETYPOWY PRZYPADEK RZADKIEJ PATOLOGII”
Piskorz Ł, Olejniczak W., Staniaszczyk M., Starnicki D., Mandryka Y., Maksymiuk J., Misiak P., Śmigielski J., Lesiak T. Lekarz Wojskowy 2011, 4: 347-350 - MSWiN 6 pkt, IF-0 pkt

9. „KRWIAK POWŁOK IMITUJACY PRZEPUKLINE BRZUSZNĄ”
Klincewicz M., Piskorz Ł, Brocki M., Śmigielski J. Lekarz Wojskowy 2012, 90, 1: 50-52– MSWiN 5 pkt, IF-0 pkt

10. „ODLEWOWY ZŁÓG W PROKSYMALNEJ CZĘŚCI PRZEWODU ŻÓŁCIOWEGO WSPÓLNEGO NAŚLADUJĄCY ZWĘŻENIE – OPIS PRZYPADKU. ”
Jamry A., Śmigielski J., Brocki M. Przegląd Gastroenterologiczny 2013; x, x : xxx-xxx - MSWiN 15, IF-0,077 pkt

11. „OSTRE ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO JAKO MANIFESTACJA RAKA GRUCZOŁOWEGO. ”
Piskorz Ł, Staniaszczyk M, Olejniczak W, Mandryka J, Starnicki D, Klimek-Piskorz E, Lesiak T, Misiak P, Śmigielski J. Wspolczesna Onkol 2014; 18(1): 1-4 DOI: 10.5114/wo.2014.43699- MSWiN-15, IF- 0,0 pkt

12. „DWA PRZYPADKI NIEDROŻNOŚCI MECHANICZNEJ PRZEWODU POKARMOWEGO W WYNIKU SKRETU JELITA GRUBEGO”
Piskorz Ł, Jankowski W, Misiak P, Śmigielski J. Postępy Nauk Medycznych 2015, XXVIII, 11, 806-810 - MSWiN-7, IF-0 pkt

13. „MELANOMA CECUM – A CASE REPORT”.
Bazylińska K., Ziemniak P., Mamos A., Śmigielski J. Lekarz Wojskowy 2015, 94, 4: 378-382– MSWiN-6

14. „POURAZOWA PRZEPUKLINA PLUCA” – OPIS PRZYPADKU”
Nowicki M, Chabowski M, Śmigielski J. Lekarz Wojskowy 2020, 98, 1: 33-35– MSWiN-6

Dorobek naukowy – prace poglądowe 1 autor

1. „OBRAŻENIA POSTRZAŁOWE JAMY BRZUSZNEJ – PROBLEM CHIRUGII XXI WIEKU - CZĘŚĆ I”
Śmigielski J., Hołyński J., Kontowt M., Szymański D., Drozda R., Kołomecki K. Wojskowa Wojskowa Farmacja i Medycyna 2008, 1(1): 70-73 - MSWiN 0, IF-0 pkt

2. „OBRAŻENIA POSTRZAŁOWE JAMY BRZUSZNEJ – PROBLEM CHIRUGII XXI WIEKU - CZĘŚĆ II”
Śmigielski J., Hołyński J., Drozda R., Kontowt M., Szymański D., Kołomecki K. Wojskowa Wojskowa Farmacja i Medycyna 2008,1(2): 57-61 - MSWiN 0, IF-0 pkt

Dorobek naukowy – prace poglądowe współautor

1. „POSTĘPOWANIE PRZEDSZPITALNE I WCZESNE SZPITALNE W NAJCZĘSTRZYCH OBRAŻENIACH KLATKI PIERSIOWEJ”
Hołyński J., Śmigielski J., Szymański D., Kontowt M. Wojskowa Farmacja i Medycyna 2008, 1(1): 65-69 - MSWiN 0, IF-0 pkt

2. „LECZENIE OPARZEŃ- PROBLEM NIE TYLKO CHIRURGICZNY – OPARZENIA TERMICZNE CZĘŚĆ I”
Kontowt M., Hołyński J., Śmigielski J., Szymański D., Mussur M., Mandryka Y. Wojskowa Wojskowa Farmacja i Medycyna 2008, 1(2): 62-64 - MSWiN 0, IF-0 pkt

3. „LECZENIE OPARZEŃ - PROBLEM NIE TYLKO CHIRURGICZNY – CZĘŚĆ II. OPARZENIA CHEMICZNE, ELEKTRYCZNE, SPOWODOWANE PROMIENIOWANIEM (RADIACYJNE)”
Mandryka Y, Duszewski M., Czekalski P., Hołyński J., Arkuszewski P., Śmigielski J., Kontowt M., Timler D. Wojskowa Farmacja i Medycyna 2009, 2(1-2): 27-30 - MSWiN - 0, IF-0 pkt

© jaceksmigielski.pl | 2022